A 2013. ÉV PROGRAMJA

 

február 7. csütörtök: Közgyűlés, vezetőségválasztás; kórusfarsang a Szent Kinga Közösségi Otthonban

február 23. szombat 18 óra: szereplés a
    Hetednapi Adventista Egyház Budapest Terézvárosi Gyülekezetében
    VI.ker. Székely Bertalan u. 13. (Kodály Köröndnél)

    Műsor:
        Palestrina:     Drága fény
        Palestrina:     Alla riva del Tebro
        Halmos:          Minden földek
        Liszt:              Cantantibus Organis
                                Közreműködik: Besenyei Éva               szoprán
                                                           Szotyori Nagy Gábor    orgona
        Kodály:           114. genfi zsoltár
                                Közreműködik: Szotyori Nagy Gábor    orgona
        Kodály:           Adventi ének
        Kodály:           Szép könyörgés
        Viski János:    Hozsanna
        Nystedt:          Laudate
        Pitoni:             Szálljon fel énekünk
        Praetorius:     Csengő hangú énekszó

==========================================================

2103. május 4-én szombaton este 6-kor Tavaszi Koncert

Helyszín:  Erzsébetvárosi Közösségi Ház, VII. ker. Wesselényi u. 17.

Műsor:

Palestrina: Drága fény
Palestrina: Alla riva del Tebro
Victoria: Ave Maria
Liszt: 
Ave Maris Stella
Petrovics Emil: Játszik a szél
Brahms: Liebeslieder walzers (op.52.)

-
         Nr. 9. Am Donaustrande
-
         Nr. 11. Nein es ist nicht auszukommen (magyar szöveggel)
Nystedt: Laudate
Kodály: Adventi ének
Kodály: Mátrai képek

Zongorán közreműködik:     Kiss Szabó Viktória
                                              Kiss Zsolt 

Vezényel: Noseda Tibor

=================================================

ORFF: CARMINA BURANA

TŰZ ÉS BOR A SZENT IVÁN ÉJ JEGYÉBEN

Dátum: 2013. 06. 21.
Időpont: 20:30
Helyszín: 1033 Budapest, Fő tér
 

Szólisták: Rácz Rita, Bátki Fazekas Zoltán, Serbán Attila
Vezényel: Silló István

Közreműködnek:
Óbudai Kamarakórus – karnagy: Erdős Ákos
Prelude Vegyeskar – karnagy: Kabdebó Sándor
Fővárosi Énekkar – karnagy: Noseda Tibor
Alba Régia Vegyeskar (Székesfehérvár) – karnagy: Kneifel Imre
Andor Ilona Gyermekkar – karnagy: Tamási Kinga

A zenemű műfaját Orff így határozta meg: világi dalok szólóénekesekre és kórusokra, hangszerkísérettel és mágikus képekkel.
A világi élvezeteket dicsőítő vágáns költők verseire komponált, a tavasz, a bor és a szerelem himnuszaként is ismert művet
Frankfurtban mutatták be 1937. június 8-án.

Ingyenes!

==================================================

Nagyon sikeres volt a Carmina Burana előadás. A Fő tér teljesen megtelt, sokan álltak,
sőt a Fő térhez vezető mellékutcákban is sokan voltak. Nagy ünneplésben volt részünk.

Az előadás utolsó tételeinek felvétele az alábbi címen található:

http://www.youtube.com/watch?v=IyYoaT07Qpc

==================================================

Megrendüléssel értesültünk Tanár Úr halálhíréről. Ugrin Gábor karnagy úr 1976 és 1997 között a Fővárosi Énekkart is irányította. Szigorú emberséggel formált, zeneszeretetből példát adott nekünk, akik „keze alatt” nőttünk fel. Nagyon örültünk, hogy Vele együtt részesülhetett kórusunk a Magyar Örökség Díjban, és nem tudunk meghatottság nélkül arra gondolni, hogy talán nekünk vezényelte utoljára a Szép könyörgést 2012. október 20-án. Hiányát mindig érezni fogjuk. 

(a Fővárosi Énekkar egykori és jelenlegi tagjai)

Elbúcsúztunk Ugrin Gábortól

Ugrin Gábor, az Ifjú Zenebarátok Kórusának alapító karnagya, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanára 2013. június 22-én hunyt el, temetésére július 11-én került sor a Farkasréti temetőben.

Ugrin Gáborról, a lobogó szellemről, tanárról és kórusvezetőről a Zeneakadémia és gyakorlóiskolája, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola nevében, egyben mély, személyes indíttatásból dr. Batta András vett elsőként búcsút. „Nyomot kell hagyni" - idézte fel a rektorsága kezdetén, egy folyosói találkozásukkor kapott útravalót, s beszédében Ugrin Gábor kihívásokban, de eredményekben is gazdag életét méltatva kiemelte, tanárként és karnagyként egyaránt félelmet és megalkuvást nem ismerő apostolokat akart nevelni. „Kedves Tanár Úr! Óhajtjuk és kívánjuk, hogy a te nyomdokaidon hagyjuk ott a mi nyomainkat is, hogy egykor majd a mi nyomdokaink legyenek útjelzők az újabb generációk számára. Példádat követjük, életművedet tiszteljük, Veled kapcsolatos emlékeinket szeretve őrizzük" - zárta szavait Batta András.

Ugrin Gábor temetése (fotó: Végh Dániel)

Az Ifjú Zenebarátok Kórusa nevében Szilágyi Katalin vett búcsút oly sokak szeretett Tanár urától. Mint fogalmazott, Ugrin Gábor halálával korszak zárult le a magyar kóruskultúra életében, hiszen személyiségének ereje és varázsa, istenadta tehetsége, valódi értékek iránti csalhatatlan érzéke, az átadás és a megértetés páratlan képessége, könyörtelen igényessége, gyémántkeménységű szigora és szakmai alázata nemcsak családja: gyászoló özvegye, lányai és unokái, de ezernyi zenei gyermeke és unokája számára marad feledhetetlen.

A Farkasréti Temető Makovecz-termében Somogyi-Tóth Dániel orgonált, az ifjú Zenebarátok Kórusát Magyaróvári Viktor vezényelte. A szertartást Horváth Zoltán, a Teréz templom plébánosa, egyben az Ugrin család lelki vezetője és barátja vezette, s ugyanő mondja majd Ugrin Tanár Úr emlékére a július 16-án kedden 17:30-kor tartandó gyászmisét a Bartók Konzervatórium és a Zeneakadémia között félúton álló Ávilai Nagy Szent Teréz plébániatemplomban.

(Forrás: Fidelio)

A Fővárosi Énekkar képviseletében, Krasznai Gáspár vezényletével elénekeltük a sír mellett Bach: Már nyugosznak a völgyek c. dalát.
Utána minden jelenlévő együtt énekelte el az Esti dalt.

=============================================================================================

A tervezett programok a második félévben:
-költözködés a Talentum Házba
-Adventi koncert a Grassalkovich-kastélyban (Gödöllő)
-évzáró Kóruskarácsony

=============================================================================================

2013. október 12., szombat, 19.00 óra-----------------------------------------------------------------------------------------------

2013. október 12-én hat dunántúli kórussal együtt vettünk részt a Győrben rendezett
Verdi- Wagner- Erkel operagálán. Nagy élmény volt operarészleteket énekelni!

Somogyváry Ákos karnagy, az Erkel Ferenc Társaság elnöke - aki Erkel Ferenc szépunokája -
mutatta be az egyes műveket, zenetörténeti érdekességekkel gazdagítva ismereteinket.
Ménesi Gergely karmester nemcsak a próbán teremtett könnyed légkört, hanem az előadáson is
mosolyogva és biztató tekintettel dirigálta a 150 tagú kórust.

Rövidke szabadidőnkben megtekintettük Magyarország legnagyobb területű egyházi
gyűjteményének néhány kiállítását, amelyek a Káptalandombon kaptak helyet.
A Püspöki palotában boldog Apor Vilmos vértanú püspök szavai kísértek végig a termeken.
Megrendüléssel emlékeztünk helytállására megsebesülésének és vértanúhalálának helyszínén.

Az ilyen kirándulásokhoz természetesen hozzátartozik egy
jó kis ebéd, a buszon pedig nótázás, csevegés. Most sem volt másként!

B. Rita

 

A Bazilikában énekelünk

A koncert

 

============================================================================

A szép számmal jelen lévő hallgatóság nagy elismeréssel fogadta éneklésünket.

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Dec. 16:  Kóruskarácsony

Program:

névnapköszöntések                             Besenyei Éva
tréfás beéneklés                                  Illés Péter
Marchetti: Viharokon át                        Kissné Fink Zsuzsa (zongora)
Blake: Walking in the air                      Pribelszki Ágnes (ének)
Zenei kisszótár másként                      Kelecsényi Zsolt
2 adventi ének                                     Cseke Ágnes
Ding, Dong! Merrily on high                  kiskórus
Túrmezei Erzsébet: Krisztusra várunk  Strausz Ildikó (vers)
Csillagoknak teremtője                         Cseke József (ének)
Go Tell It on the Mountain                     kiskórus
Karácsonyi vers                                   Mohácsiné Mária
Berlin: White Christmas                        Horányi György (ének), Besenyei Éva (zongora)
Torme-Wells: The Christmas Song        Besenyei Éva (ének), Horányi György (zongora)
Dolly Roll: Karácsonyi képeslap            nagykórus

 ====================================================================================