A Fővárosi Énekkar 2021. évi programtervezete

 

Tartalomjegyzék:

Online Farsang 2021. február 12. péntek 17 óra

 2021. március 8: Nőnap

Május 20.: Új ruhák és fotózás

Május 27.: Maszk nélkül!

Május 28.: Hámori István temetése

Június 8.: A KÓTA állásfoglalása

Június 20.: Megemlékezés Ugrin Gáborról

Szeptember 26.: Jeunesses – Ugrin Fesztivál

November 6.: ŐSZI KÓRUSTALÁLKOZÓ
         
A LÁNG-ACÉLHANG FÉRFIKAR SZERVEZÉSÉBEN ÉS  KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

November 17: A KÓTA ajánlása – 2021. november 17.

November 30.: Vivaldi koncert

December 13.: Kóruskarácsony

=================================================================================

Online Farsang 2021. február 12. péntek 17 óra

A tervezett műsor: 

1.     Köszöntés

2.     Ko-Ko Komárom-Kodály 2017 őszén / Kelecsényi Zsolt írása   

          Salamon János tolmácsolásában

     3.  Miért csillog a tehén szeme?

 -  humorcseppek                     Anikó, Erika

 4.     Klasszikusok a Covid- helyzetről      Besenyei Éva

      5.             - humorcseppek

      6.     Moldova György: Síelés                  Kürtös Annamária

      7.             – humorcseppek

      8.     Romhányi József vers                     Mohácsi Marika

      9.     Romhányi József versei                 Cseke Józsi

      10.            – humorcseppek

      11.   Maszkabál / és esetleg még valami …../ Burkus Bogi írása saját  

            tolmácsolásában 

      12.  Gáspár vetélkedője!

      13.        Az utolsó cseppek………

=======================================================

 2021. március 8: Nőnap

Kedves Lányok, Asszonyok, kedves énekes társaink!

Sajnos most nem tudjuk személyesen átadni e szép kis csokrot és nem tudunk megvendégelni benneteket.
Ennek ellenére kívánunk nagyon kellemes Nőnapot férfitársaink nevében!
 
Hallgassátok áhítattal: https://www.youtube.com/watch?v=bGuV09p6WCo

Szeretettel:
 
a Fővárosi Énekkar karnagya és férfitagjai nevében:
Gyula

================================================================================================

Május 20.: Új ruhák és fotózás

Szerencsére nagyon szép számban megjelentünk  és az időjárás is kedvezett a fotózáshoz.
Jól sikerültek a képek, szépek vagyunk az új blúzokban, a fiúknak is jól áll a mellény.

=================================================================================================

Május 27.: Maszk nélkül!

===============================================================================================

Május 28.: Hámori István temetése

Tisztelt gyászoló közösségünk!

Mindazok akik tisztelték és szerették!

 Édesapánktól - rendkívül hosszú várakozás után- május 28-án (várhatóan létszámkorlát nélkül) közösen búcsúzhatunk a következő időpontokban és helyszíneken.

 2021. május 28. péntek

9:15 gyászmise a Lehel téri Árpád-házi Szent Margit templomban. A szentmisét Monostori László plébános mutatja be.

11:15 temetési szertartás az Újpest-Megyeri temetőben. A szertartást Kovács Attila tápiógyörgyei plébános végzi a család felkérésére.

Mindenki támogató jelenlétét előre is köszönöm a család nevében:

Hámori Kinga

=====================================================================================

 Június 8.: A KÓTA állásfoglalása

A COVID-19 járvány jelenlegi szakaszát többek között a gyorsan változó jogszabályi környezet is jellemzi, melyben új körülmények közt hozhatnak döntést az együttesek. Az érvényben lévő rendelkezések azonban kétségkívül lehetőséget nyújtanak bizonyos rendezvények megtartására, így a kórusélet újraindítása is aktuálissá vált.
KÓRUSPRÓBÁK
A pillanatnyilag hatályos 484/2020. Korm. rendelet alapján egyéb rendezvényen zárt térben csak védettségi okmánnyal rendelkezők tartózkodhatnak (kártya és applikáció egyenértékű, meglétének ellenőrzése pedig a próba szervezőjének, valamint a próbát befogadó intézmény vezetőjének felelőssége). A mi értelmezésünk alapján a kóruspróbák egyéb rendezvénynek minősülnek (az 5. – 7. § szól a rendezvényekre vonatkozó intézkedésekről, egyéb rendezvényekről a 6/C. § rendelkezik).
Eszerint a szabad téren megtartott kóruspróbán 500 főig bárki részt vehet. 500 fő feletti létszámú szabadtéri egyéb rendezvény csak úgy tartható, ha a résztvevők védettségi igazolvánnyal léphetnek be annak területére (az ellenőrzés a szervező kötelessége).
Visszatérve együtteseink próbáira: az elővigyázatosság jegyében érdemes nagyobb távolságot tartani az énekeseink között. Szabadtéren, ha védett és nem védett egyaránt jelen van, akkor az aktuálisan érvényes járványügyi védekezés értelmében 2 méteres távolságot tartsunk minden irányban, használjuk a sakktáblaszerű beülést, hogy ezáltal az éneklés irányába még nagyobb távolságot biztosítsunk. Bármelyik módot is tudjuk választani a próba tartásához, ha valaki szeretné hordani a maszkot, feltétlenül biztosítsuk neki ennek a lehetőségét.
KONCERTEK
Koncertek szervezése esetén alaposan tanulmányozzuk át a 484/2020. Korm. rendelet kulturális eseményekre vonatkozó passzusait, ugyanis erre más szabályozások érvényesek (elsősorban a 6. §). A rendelet 24. § a) pontjának értelmében kulturális esemény a személyes művészi teljesítményt igénylő vagy kulturális szolgáltatást nyújtó, közönség jelenlétében zajló nyilvános rendezvény.)
Bízva abban, hogy mihamarabb túl leszünk ezen a nehéz időszakon, mindenkinek kitartást és jó egészséget kívánunk!

==============================================================================================

Június 20.: Megemlékezés Ugrin Gáborról

Végre együtt énekelt újra az Énekkar!
 
18.-án pénteken Annamariék kertjében tudtunk próbálni. Kellemes volt a fogadtatás és ÉDES a találkozás. Végigvettük azokat a darabokat amelyeket Gáspár alkalmasnak vélt a Tanár Úrra emlékező összejövetelen elénekelni.
 
Vasárnap következett az újabb találkozás de már a Farkasréti temetőben. Beéneklés után a sírhoz vonultunk. Gáspár és Tünde helyezték el a síron a kórus koszorúját, melynek felite: "Mindíg velünk marad Tanár Úr " Fővárosi Énekkar!. 
 
Ugrin Tanár Úr özvegye nyitotta meg a megemlékezést. Utána következtünk mi, majd Losonczy Katalin, egykori Veres Pálnés diákja emlékezett szép szavakkal Tanár Úrra.
 
Ezt követte az Ifjú Zenebarátok kórusának két száma. Harmadikként a Tatabányai Kórus énekelt. Végül összkarban énekeltük el az Esti dalt.
 
Nagyon jó volt végre újra együtt énekeln! 
 
ŐSSZEL TALÁLKOZUNK!!!!!!!!!!!!
 
Zentai Gyula

----------------------------------------------------------------------------------
Megemlékezés Ugrin Gábor Tanár Úr sírjánál a Farkasréti temetőben

2021. június 20 - án

Kedves Mindnyájan!

Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.
Arany János

 

Nem merjük hinni, nem hisszük, hogy nyolc éve nincs velünk Ugrin Gábor, nincs velünk Tanár Úr, hiszen annyira itt van az életünkben, hogy a világról alkotott képünk is részben azon az értékrenden mérettetik meg, amit Tőle tanultunk, együtt éltünk át, ki-ki fél évtizeden, mások évtizedeken keresztül  -  megajándékozottként - az Ő sugarában.     

Úgy történt, hogy most én lettem a megszólított, hogy felidézzem azokat az időket, amikor én is kiválasztott lehettem. Ezek az idők a Veres Pálné Gimnáziumba visznek vissza, és vele párhuzamosan az Ifjú Zenebarátok Kórusa megalakulását követő másfél évtizedbe.

Emlékszem a meghallgatásra, amikor az első gimnazisták közül a leendő kórustagok válogatása történt. Természetesnek tartottam, hogy bekerülök, hiszen a zenei általános iskola is főleg zenéről szólt, így csak amolyan folytatásnak tartottam a kórusban való éneklést.  

El sem tudtam képzelni, mennyire nem volt természetes egy középiskolában az a mindent felülíró zenei közeg, zenei élet, ami a Veres Pálné Gimnáziumban várt ránk!

Énekóra, akkoriban még az osztályteremben, mert nem volt énekterem. Tanár Úr jelenség volt, amikor belépett, tekintélyt parancsoló, szigorú tekintete végigcikázott a termen. Hangja erőteljes, szófordulatai meglepőek, néha nevetést is fakasztottak, de inkább a teljes, lebilincselő csend és figyelem jellemezte a légkört. Mindenki énekelt, egy-egy népdalt addig kért újra és újra Tanár Úr, míg el nem érte, hogy az arcok a megértést, átélést tükrözzék. Néhány hét után ránk bízta, népdalcsokorral kellett minden órára készülni. Nem kért meg senkit, hogy szervezze a tanulást, tanítsa társait, áthatott bennünket a kötelesség. Ki-ki tudta, van-e felelőssége, és ha volt, magától értetődően vállalta. A többiek megértették és dolgoztak nekünk, akik képesek voltunk erre a feladatra, kigondolni, összeilleszteni, összefogni a dalcsokor egyes énekeit.

Eszembe jut egy néha, fontos pillanatban elhangzott mondata: „Aki nem tud szolgálni, nem méltó, hogy valaha úr legyen.” A tanítás, a későbbi felelős ember nevelése már itt, az első órákon elkezdődött.

 ….Tedd meg, mert megbíztalak, végezd, mert alkalmas vagy rá, ne kérdezz, a válasz majd megérkezik, ne várj jutalmat, lehet, hogy meg sem illet, szolgáld az ügyet, mellyel megbízattál…

Még nem értettük, hogyan is épít bennünket mindez, a nagyon öntudatos kamaszok talán magukban lázadtak is olykor.

A vegyeskari hangzás, a nagykórus első próbáján, a dúr hármashangzat megszólalása, zendülése megremegtetett. Villanyáramként ütött, hallottam a hátam mögött zengő 25-30  basszust, az érett hangok biztos alapot adtak, gyönyörűen, tisztán szólaltak meg. Neveket is említhetnénk, a szopránból, tenorból, altból is, szándékosan nem teszem, mert mindenkit említenem kellene… Mindenkit!

Szerdánként 2-kor az első emeleti aulában - vagy százötvenen is lehettünk   - állva (!) próbáltunk, Tanár Úr egy instabil széken billegett, félelmetes volt.  Szombatonként pedig átmentünk a Közgázra – ahogyan akkor hívtuk, és egy nagy előadóban fél 4-ig énekeltünk.

Tanár Úr lendülete, átható ereje, szigora elemi erővel hatott a legfiatalabbakra, imponáló volt az érettségi felé közeledőkre, akik szinte baráti kapcsolatban álltak vele. Vagy talán mégsem? Hallatlanul vonzó volt az erély, a férfias kiállás, az akarat átvitelének képessége.

A kórusban mindenkire azonos törvények vonatkoztak.  A próbák után azonban lassan oszlott a társaság, mindig maradt egy kör, akinek nem akaródzott még elsietni. Ilyenkor lett barát, vidám, igazi társ a harmincas évei elején járó fiatal tanár. Napközben, ha végigviharzott a folyosón, mert éppen szünet volt, megváltozott a légkör, az iskola különös varázslattal telt meg. Nem csak a kórusban éneklőkre volt elementáris hatással, hanem mindenkire!

A kórusműveket, mint egy nagy kirakóst kell összerakni. A szólampróbákon tanult dallamrészeket össze kellett illeszteni, szopránt a basszussal, altot a tenorral, majd keresztbe, nem egyszer, sokszor. Részenként építve meg a kórusműveket, kis madrigálokat és hatalmas vegyeskari műveket, egyaránt.

„Az erdőn már a rügy fakad”, a kis pár ütemes háromszólamú madrigál, az első megzendülő vegyeskari mű, és a gyerekek képzelete messzire szállt, ki az iskolából, illat és színek, képek és természeti hangok képzete élt bennünk, repültünk, igazán repültünk. Dowland madrigálja, „Búcsút intek”.  Még nem éltük meg, de énekelve megéltük a búcsú fájdalmát. Hányszor jött el még az életemben, hogy megtörtént velem is ez is, az is,  ami meg kell történjen minden ember életében, és akkor egyszerre tudatosult:  Ezt már tudom, éreztem, megéltem, …mert elénekeltem.

Kodály: Felszállott a páva, Békesség óhajtás, Szép könyörgés, Bárdos Földhez, nem folytatom. Ki tudná valaha is elfelejteni a március 15-i Nemzeti Múzeum előtti éneklést!  Mindig a VPG kórusát kérték az ünnepségen való fellépésre!  „Feltámadott a tenger, a népek tengere”, majd máskor „Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig, Vagy ez a mi hitünk valóságra válik! Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek, vagy marad régiben a bús magyar élet.”(Ady 1937) Úgy éltem meg, mintha én lennék Ady.  Ma is úgy megyek el a Múzeum mellett, hogy arra gondolok, ott voltam, én is kiáltottam! 

Üzenet volt ez a fiatalság szájából, Tanár Úr üzenete velünk együtt az akkori politikai - társadalmi berendezkedésnek. Kodály támadhatatlan volt, 1848. március 15-e felidézése, a megemlékezések pedig alkalmat adtak, kínáltak, a legnagyszerűbb magyar megzenésített versek megszólaltatására.

Ifjú Zenebarátok Kórusa - a kórus, ahol felnőtté lettünk, ahol zenei élményeink műveltséggé értek, ahol előadó művésszé lehettünk, a szó nemes értelmében.

Az Ifjú Zenebarátok Kórusa 1966-ban alakult, a tizenegynéhány tagú Baráti Kör kamarakórusból, és a Veres Pálné Gimnázium diákjainak köréből, azokéból, akik elszakíthatatlanul kötődtek Tanár Úrhoz és az énekléshez.

A Jeunessess, ahogyan mi hívtuk, az első években a Kossuth Lajos utca és Semmelweis utca sarkán álló nagyszerű épületben próbált, majd pár év múlva költözött a Vörösmarty térre. Az az élmény, amit szeretnék felidézni, a sok közül csak egy az 1970-es évek közepéről. Egy, de ez volt a legnagyobb elismerés a kórus vezetője és kórusa számára!

Sándor Frigyes, a Liszt Ferenc Kamarazenekar alapítója, és karmestere, 70. születésnapjára a Máté passió előadását kérte. Ehhez azonban engedélyre volt szükség.

Előadni a Máté passiót a Zeneakadémián! Harminc éve nem szólalhatott meg az ország legpatinásabb koncerttermében ez a mű, ideológiai okokból. Sándor Frigyes, a köztiszteletben álló mester, az előadásra a Liszt Ferenc Kamarazenekar társául az Ifjú Zenebarátok Kórusát választotta!

Gondoljunk bele, a legmagasabb értelemben vett hivatásos, akkor már világhírű kamarazenekar társául egy főleg diákokból álló amatőr kórust választott, és nem hivatásos énekkart!

Az előadás, ha nem is 1975 – ben, de egy évvel később, 1976 áprilisában megvalósult.  Emlékeimet azért hoztam el, mert kevesen lehetünk ma itt, akik mindezt megélték!  Akik nem, mert később léptek be a kórusba, erre a mérföldkőre léphettek rá, és azt az etikai és zenei atmoszférát élhették meg, ami többek között erre a különleges, egy éven át tartó munkára épült.

„És én lábaimat Szép egyenes köre El fölhelyheztette, Vezérvén utamat.”[1] - mondja a 40. zsoltárban a fordító Szenczi Molnár Albert.   Akkoriban a kórus volt nekünk ez a szép fényes kő…

A kétkórusos mű (ha jól emlékszem, 40-40 tagú) megtanulása szinte kívülről, teljes lényünket, ember - mivoltunkat  formálta. A Máté passió egyszerre három síkon történő drammatikája, az  Ókor, Bach kora és a jelen, amikor mi énekeltük,  mindezen jelentések kapcsolódtak össze, érlelődtek meg bennünk a teljes egy éven át tartó tanulás alatt.  Az egyes tételek közötti  - néhány másodpercnyi  idő alatt lelkületet kellett váltani, évezredet ugrani, önmagunkat képessé tenni a hiteles megformálásra.  A dühödt tömeg, a döbbent és kétkedő tanítványok, majd hirtelen a hallgatóság, a többszáz évvel ezelőtti… és a ma énekese, azaz mi).

Az előadás a Zeneakadémián két részben történt, az első délelőtt, majd este a második rész. Hiszen húzás nélkül a passió több, mint négy óra tiszta zene.

Amikor a zenekar beült és a két kórus jobbról és balról elkezdett bevonulni a pódiumra, elnémított a perc ereje. A mű egy hosszú É orgonaponttal kezdődik. Vízió az ókori tömeg láttatására, aki tanúja a történelem egyik legnagyobb drámájának. Az orgonapont hosszan tart, nem mozdul, miközben a tömeg rángatná már, erejénél és tehetetlenségénél fogva. De a mély É hang nem szakad ki, míg nem  a feszültség a forrpontra jut.

Amikor elindul a skála felfelé, csak azt éreztem, hogy menekülnöm kellene, mert nem tudok énekelni, nem tudok belépni, el kell rejtőznöm.

Az oldást, vagy legalábbis ahhoz hasonlót az első korál hozta el.

Ígértem, csak egy Jeunessess zenei élményemre utalok ma, most meg kell zaboláznom magam, hogy így legyen.

Nektek, kedves Társaim, akik most meghallgattok, valószínűleg vannak hasonlóan kitéphetetlen emlékeitek. Egyszer majd Ti álltok itt, és mesélitek el, hogyan is volt, Ti mire emlékeztek.  Az, hogy mivé is formált bennünket, hogyan tett hajlékonyabbá, megértőbbé, értelmesebbé, műveltebbé az éneklés, miközben megrendülten éltünk a zenében, mindezt nem tudom szavakba önteni.

Tanár Úr több száz, egy-két ezer fiatalnak vált úgy a tanárává, hogy gondolkodását, etikai tartását, magyarságát,  zenei műveltségét sorsdöntően formálta. Az, hogy itt állunk, erről szól, és fog szólni ezután is. Megköszönni nem lehet, megpróbálni lehet csak úgy élni, úgy kötődni embertársainkhoz, úgy tölteni az élet értékes napjait, hónapjait, éveit, szeretve úgy „nevelni” a ránk bízottakat, hogy kiválasztottságunkat bátran vállaljuk, kimondjuk, és életünkkel felelünk a kapott örökségért!

A magyar népdalok közül most a nekem egyik legkedvesebbnek utolsó  versszakával búcsúzom, csak a szövegét idézem - hiszen így gondolok Tanár Úrra:

„Akkor jussak én eszedbe
 Mikor kenyér a kezedbe.
Akkor se jussak egyébről,
Csak az igaz szeretetről!”

Köszönöm, hogy elmondhattam és meghallgattattam.

Budaörs, 2021. június 20-án                                                            

Losonczy Katalin        

[1]Szenczi Molnár Albert: Psalterium Ungaricum in Régi Magyar Költők Tára XVII. század 1971, Akadémia Kiadó,105.o.

----------------------------------------------------------------------------
Képek a megemlékezésről:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

=======================================================================================================

Szeptember 26.: Jeunesses – Ugrin Fesztivál

Gül Baba Türbéje

 

Főpróba (összkar):

13:00   Charlotte:        Arcadelt: Ave Maria,    Miskinis: Cantate Domino

13:20   Margit            Kodály: Norvég lányok,    Gasparini: Adoramus Te Christe

13:40   Kati                 Kodály: Ének Szent István Királyhoz, Lassus: Super Flumina Babylonis

14:00   János               Kodály: Szép könyörgés

 

14:15 Megnyitó: dr. Hegyi Zsuzsanna

Koncert:

14:30    Amadeus Kórus, karnagy: Réger Mónika

Viadana:         Exsultate justi

Victoria:          Gloria 

Durufle:          Notre Pere

Arcadelt:         Il bianco

Ligeti:             Haj, ifjúság


15:00    Örökifjú Zenebarátok Kórusa, karnagy: Belejné Apró Veronika

 

Scandelli:        BONZORNO MADONNA

Kayamar:        A CSITÁRI HEGYEK ALATT

Kayamar:        A FÁK ŐRZŐJE

Kayamar:        BY THE RIVERS OF BABYLON

Spirituálé:       MY LORD WHAT A MORNIN'

Bárdos:           TÁBORTŰZNÉL

Bárdos:           DANA DANA

 

15:30    Fővárosi Énekkar, karnagy: Krasznai Gáspár


Bárdos Lajos:             Szentlélek Isten, szállj le ránk

Liszt Ferenc:               Ave Maria

Kacsóh Pongrác:        Alvó tábor

Erkel Ferenc:              Napköszöntő bordal

Kodály Zoltán:           Köszöntő; Pange lingua

Antonio Lotti:            Regina caeli

 

 16:00    KVVKamarakórus, karnagy: Magyaróvári Viktor   


Kayamar:        Csillagcsengő

Kayamar:        Tó vize

Kayamar:        Cinege cipője

Kayamar:        Galagonya

Kayamar:        Ősz himnusza

 

16:30    Psalterium Hungaricum Kórus, karnagy: Arany János és Györffy Katalin

KODÁLY Zoltán: Jövel, Szentlélek Úr Isten

Claude GOUDIMEL: 42. genfi zsoltár - I. változat

Claude GOUDIMEL: 42. genfi zsoltár - II. változat

Claude GOUDIMEL: 47. genfi zsoltár

KODÁLY Zoltán: A 121. genfi zsoltár

FARKAS Ferenc: CXXXI. zsoltár

 

17:00    Összkar

Karnagyok: Charlotte Messiaen, Magyar Margit, Losonczy Katalin, Arany János

17:40-től                 Közös éneklés

A 4 kórushoz az Örökifjak közül hozzárendeltünk „guide-okat”. Ők a következők:

Amadeus:        Katona Zsuzsa

Fővárosi         Geier Ági

KVVK             Handbauer Tamás

Psalterium      Póti Márti

 

Minden kér(d)éssel lehet hozzájuk fordulni, és persze a Gül Babások helyi szervezőihez és hozzám is.

Kérem a karnagyokat, ill. aki majd konferálja a kórusotokat, hogy a fellépés előtt mondjatok néhány szót magatokról, a korábbi Jeunesses-el, illetve Ugrin tanár úrral való kapcso-latotokról, a jelenlegi kórusotokról, illetve az előadott művekről.

Természetesen nagyon örülünk, ha már a főpróbára el tudtok jönni, és így minél többen be tudtok szállni az összkarba. A műsort l. a Főpróbánál. Kérem, jelezzétek, ha kell kotta. És, ha lehet, hozzatok 1000 év kórusa kottát a Fesztivál végére tervezett közös énekléshez.

Lesz egy kis török édesség (baklava) és víz is. Valamint a büfé nyitva lesz majd, ahol kávét, teát lehet venni.

És azzal kellett volna kezdenem, hogy nagyon örülök, hogy 5 ilyen nívós kórus elfogadta a meghívásunkat, és bízom benne, hogy egy öröm – éneklés lesz vasárnap, ebben a csodálatos környezetben, a Gül Baba kertjében.

                                                                                              Üdvözlettel,

                                                                                              Halász Gábor

========================================================================================

Programajánló

 

ŐSZI KÓRUSTALÁLKOZÓ

A LÁNG-ACÉLHANG FÉRFIKAR SZERVEZÉSÉBEN ÉS  KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A rendezvény helyszíne: Láng Művelődési Központ Színházterme
Budapest, XIII. ker.,Rozsnyay utca 3.
Dátuma: 2021. november 6., szombat Kezdés: 17.00

 

MŰSOR

 

148 éves Láng-Acélhang Férfikar Karnagy: Gerenday Ágnes

 

Erkel Ferenc: Napköszöntő bordal Giuseppe Verdi: Búcsú a hazától Litván tengerész dal Bárdos Lajos: Kossuth-huszár tánca Maros Rudolf: Háros felől Koltay Gergely: Szállj, sólyommadár

Szólót énekel: Ormándy József Zongorán közreműködik: Zólyomi Árpád Vezényel: Gerenday Ágnes

 

----------------

 

Fővárosi Énekkar Karnagy: Krasznai Gáspár

 

Bárdos Lajos: Szentlélek Isten, szállj le ránk Liszt Ferenc: Ave Maria Kodály Zoltán: Pange lingua Antonio Lotti: Regina caeli Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő Kacsóh Pongrác: Az alvó tábor Erkel Ferenc: Napköszöntő bordal

 

----------------

 

Zárószám

Giuseppe Verdi: Szabadságkórus a Nabucco c. operából

 

 

A megtekintés díjmentes! A helyfoglalás érkezési sorrendben történik, fix ülőhelyeket nem értékesítünk. Az Intézményben büfé és díjmentes ruhatár üzemel.

 

 

Köszönjük a Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzatának a rendezvény megvalósításához nyújtott támogatását. Minden kedves érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A KÓTA ajánlása – 2021. november 17.

A COVID-19 járvány sajnos még mindig az életünk – és kóruséletünk – része. Erre tekintettel aktuálissá vált, hogy újra összefoglalást adjunk a jelenlegi jogszabályi helyzetről, valamint a kóruspróbák és koncertek biztonságos megtartásával kapcsolatos jó gyakorlatokról. Azt reméljük, hogy a közös muzsikálás iránti vágy mindenkiben kellő felelősséggel együtt van jelen.

Rendkívül fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a jelen helyzetben minden kórus maga tudja a saját körülményeinek ismeretében kialakítani azokat a közös elveket, szabályokat, melyeket betartva a közösség folytathatja a munkát. Mindenképpen figyelembe kell venni az együttes létszámát, a próbaterem méreteit és szellőztethetőségét, a tagok védettségének, beoltottságának arányát is. Emellett természetesen fontos, hogy az énekkarok is tartsák be a mindenkori hatósági járványügyi előírásokat. Nincsenek teljes biztonságot garantáló megoldások sajnos: a kórusvezetőknek és kórustagoknak egyéni felelős döntést kell hozniuk a hatályos szabályok alapján, valamint saját, egyedi helyzetüket mérlegelve.

Ajánlásaink

Jogszabályi háttér

A pillanatnyilag hatályos 484/2020. Korm. rendelet alapján egyéb rendezvényen zárt térben csak védettségi okmánnyal rendelkezők tartózkodhatnak (kártya és applikáció egyenértékű, meglétének ellenőrzése pedig a próba szervezőjének, valamint a próbát befogadó intézmény vezetőjének felelőssége). A mi értelmezésünk alapján a kóruspróbák egyéb rendezvénynek minősülnek (az 5. – 7. § szól a rendezvényekre vonatkozó intézkedésekről, egyéb rendezvényekről a 6/C. § rendelkezik).

Koncertek szervezése esetén alaposan tanulmányozzuk át a hatályos (!) 484/2020. Korm. rendelet kulturális eseményekre vonatkozó passzusait, ugyanis erre más szabályozások érvényesek (elsősorban a 6. §). A rendelet 24. § a) pontjának értelmében kulturális esemény a személyes művészi teljesítményt igénylő vagy kulturális szolgáltatást nyújtó, közönség jelenlétében zajló nyilvános rendezvény.)

Bízva abban, hogy mihamarabb túl leszünk ezen a nehéz időszakon, mindenkinek kitartást és jó egészséget kívánunk!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 30. 19 óra: Vivaldi koncert a Budaörsi Sapszon Ferenc Kórus és a Fővárosi Énekkar előadásában Törökbálinton, a Katolikus Templomban

Műsor:
 

Magnificat - Magnificat anima mea, Et misericordia ejus, Fecit potentiam, Deposuit potentes, Suscepit Israel, Sicut locutus, Gloria Patri

Credo

Tre salmi - Laudate Dominum, Laetatus sum, In exitu Israel

Gloria - Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax hominibus, Gratias agimus tibi, Propter magnam gloriam, Quoniam tu solus Sanctus, Cum Sancto Spiritu

Közreműködik a Budaörsi Souvenirs együttes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 13.: Kóruskarácsony műsor

A névnapjukat ünneplők, Krasznai Gáspár karnagy és a 75 éves kóruselnök: Zentai Gyula köszöntése

 

Mennyből az angyal (5 szólamú)            kiskórus

Fekete István: Az ima                             Anikó

Bárdos: Ó gyönyörűszép                        kiskórus

Sándor György mondásai                       Józsi helyett Éva

Amazing Grace                                       Éva

Évértékelő                                               Gáspár

Székely humor                                        Péter

Hallod-e te szelídecske                          közös ének, kísér: Kispál Sanyi 

Ajándékozás                                           Erika, Annamari

================================================================================